Strata
Strata

Reconstituted newspaper and Thames shoreline pigments sizes vary

Strata
Strata

Reconstituted newspaper and Thames shoreline pigments sizes vary

Strata
Strata

Reconstituted newspaper and Thames shoreline pigments sizes vary

Strata
Strata

Reconstituted newspaper and Thames shoreline pigments sizes vary

1/5